Het openbaar vervoer in België is een pijnpunt, zeker wanneer het op stiptheid en dienstverlening aankomt. Om de omslag te kunnen maken naar een échte duurzame samenleving is een efficiënt georganiseerd openbaar vervoer van cruciaal belang.

Het traject Kempen – Brussel, zowel vanuit Mol als vanuit Turnhout, is de lijn met de meeste vertragingen en de meeste afgeschafte treinen. De NMBS weet dit en toch blijkt er amper iets te veranderen. Het is alsof de pendelaars er maar beter aan kunnen gewoon worden. Dit is onaanvaardbaar.

Ik pendel zelf dagelijks met de trein van Geel naar Brussel voor mijn werk, ik weet dus maar al te goed wat de pendelaars uit de Kempen meemaken en moeten ondergaan. Onze Kempische bescheidenheid siert ons, maar zorgt er hier voor dat we door Brussel vergeten worden. Het is mijn ambitie om daar verandering in te brengen. De stiefmoederlijke behandeling van de Kempen op het vlak van openbaar vervoer moet gedaan zijn!