De rechten van de mens zijn zijn de basis voor een sterke samenleving. België is en moet een voorvechter blijven in het garanderen van vrijheid, gelijkheid en solidariteit voor iedereen door te bewijzen dat het respecteren van de mensenrechten en welvaart hand in hand kunnen gaan. We richten een onafhankelijk nationaal mensenrechteninstituut op dat beleidsbeslissingen en wetgeving toetst aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op die manier geven we een moderne invulling aan deze rechten, die in tijden van populisme en opkomend nationalisme te veel onder druk komen te staan.