We hebben nood aan een sociaal beleid dat mensen uit de vicieuze cirkel van armoede krijgt. We nemen daarbij mensen in kwetsbaarheid bij de hand en we laten niet meer los tot ze de volgende stap kunnen zetten. We werken samen een traject op maat uit, dat rekening houdt met de specifieke situatie en met de talenten, noden en wensen van de persoon in kwetsbaarheid.

Mensen in kwetsbare situaties moeten automatisch de financiële en andere ondersteuning krijgen waar ze binnen onze sociale zekerheid recht op hebben. We investeren hiervoor in de juiste digitale toepassingen zodat er een einde komt aan het onnodige papierwerk en de zoektocht naar de juiste instantie voor de juiste hulp.

We trekken bovendien de belastingvrije som gestaag op tot aan de Europese armoedegrens. Dit is niet enkel een belastingverlaging voor iedereen en zorgt ervoor dat we het groeiend fenomeen van ‘working poor’ (mensen die werken maar op het einde van de maand toch niet toekomen) actief aanpakken.